SAFE SUPERVISION - monitoring

Monitoring

Základné vlastnosti

  • Efektívna kontrola prechodov
  • Kompletná evidencia prejazdov s uvedením dôvodu
  • Kompletná fotodokumentácia prejazdov
  • Hlási nezrovnalosti
  • Spolupracuje s produkčným systémom DMS
  • Prehľady, štatistiky, mailové notifikácie