slider safesnooper vinprint construct construct

Úspech sa skrýva v kombinácii

zabezpečovacích systémov

SAFE KESSY VINPRINT SNOOPER CONSTRUCT SAFETRONIC

Zabezpečenie áut

SAFE KESSY

Spôsob ako sa najspoľahlivejšie ochrániť proti zneužitiu funkcie bezkľúčového ovládania je SAFE KESSY Chip v kombinácí s druhým zabezpečovacím systémom napr. SNOOPER, Construct a pod.
Viac informácií...

Snooper

Najúčinnejšie zabezpečenie neodhaliteľné v interiéri, je vhodné pre monitoring auta, ale aj sledovanie a monitorovani, motoriek, stavebných strojov, alebo iných mobilných zariadení. Zabezpečovací systém SNOOPER sa inštaluje rýchlo a bez zásahu do elektroniky, čím nie je ovplyvnená záruka na vozidlo. Viac informácií...

vinprint

VINPRINT – zabezpečenie vozidla založené na označení autoskla identifikačným číslom VIN (Vehicle Identity Number). Bezpečnostné značenie skiel metódou leptania je efektívnou metódou proti krádeži auta. Takéto zabezpečenie auta je neodstrániteľné a predstavuje tak jednoduchý ale účinný zabezpečovací systém. Viac informácií...

Construct

Zabezpečenie CONSTRUCT je masívny systém, ktorý mechanicky blokuje radiacu páku v spätnej polohe, čím znemožňuje krádež vozidla. Pri automatických prevodovkách blokuje polohu Parkovanie. Je pevne spojený s vozidlom pomocou bezpečnostných trhacích skrutiek a je ideálnym spôsobom ako zabezpečiť auto proti krádeži. Viac informácií...

Safetronic

Elektromechanické zabezpečenie SAFETRONIC je prvý zabezpečovací systém vozidla na svete, ktorý zamyká radiacu páku celkom automaticky. Pracuje na elektromechanickom princípe. Radiaca jednotka dáva pokyn k zablokovaniu spätného chodu (pri automatickej prevodovke Parkovanie) po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania. Pre odblokovanie vodič používa bezkontaktný čip. Identifikačný modul overí oprávneného užívateľa. Bez riadnej identifikácie nie je možné zariadenie odblokovať, čím sofistikovane zamedzí krádeži auta. Viac informácií...

Safecargo

Ideálna a praktická pomôcka pre kuriérov a živnostníkov. Zabezpečenie navrhnuté pre úžitkové vozidlá na ochranu prepravovaného tovaru , vybavenia a drahých zariadení. Systém je jednoduchý na používanie a inštaláciu, je vhodný pre takmer akýkoľvek typ dverí, zadných či posuvných. Zámková vložka je odolná proti vyhmataniu a odvŕtaniu. Bezkľúčové zamykanie push to lock a proti prachová ochrana.
Viac informácií...

safe box

Ideálna a praktická pomôcka pre každodenné bezpečné uloženie a transport cenností, hotovosti, mobilu, tabletu alebo dokonca notebooku. Oceľová bezpečnostná schránka s trezorovými prvkami zamykania. Bezpečné ukotvenie pod sedadlom bez nutnosti vŕtania do karosérie. Zámková vložka najvyššej kvality. Viac informácií...